Iederéén sporten jong én oud

Sporten is leuk en belangrijk!

Stichting Paul maakt het mogelijk voor alle kinderen!

Stichting Paul is een Roosendaals initiatief, dat zich ten doel heeft gesteld om alle kinderen in de gemeente Roosendaal te kunnen laten sporten. Masato werkt samen met Stichting Paul.

Onze drive
Kinderen die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een club, krijgen van Stichting Paul de kans te gaan sporten.

Voor die kinderen, tot 18 jaar en wonende in de gemeente Roosendaal, betaalt Stichting Paul de contributie.

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs de regels en omgangsvormen om goed en respectvol met elkaar om te gaan. Ze maken tijdens het sporten op een gezonde manier plezier met leeftijdsgenootjes. Sporten is ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd in Nederland.

Ouders en professionals die verantwoordelijk zijn voor de zorg en ontwikkeling van kinderen, zoals leerkrachten, gezins- en jeugdhulpverleners kunnen een aanvraag doen bij Stichting Paul.
Stichting Paul is een Roosendaals initiatief opgericht door de loopmaatjes van Paul Quik.

Meer informatie?

Email

info@stichtingpaul.nl

Postadres

Bovendonk 111
4707 ZH Roosendaal

Bankrek.nr:
NL10 RABO 0106 2029 44
RSIN nr. 8531.36.099
ANBI-nummer: 102 970

Volwassenenfonds Noord-Brabant

SSNB

Sporten en bewegen is gezond en leuk! Het staat vast dat regelmatig bewegen een positieve invloed heeft op gezondheid en welbevinden. Bewegen betekent ook gezelligheid door samen met anderen sportief actief te zijn. Sport en bewegen brengt mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Dat maakt sport en bewegen gewild én kansrijk bij het realiseren van een hele reeks doelen die overheden zichzelf stellen op het gebied van onder meer preventie en gezondheid, (re-)integratie, wijkontwikkeling, jeugdbeleid en veiligheid.

Overheden, verenigingen, sportaccommodaties, sportbonden, scholen, zorginstellingen en bedrijfsleven zijn allemaal onderdeel van de sport- en beweeginfrastructuur. SSNB helpt deze partijen als adviseur, kennisexpert, verbinder en uitvoeringspartner. We dragen bij aan verschillende thema’s waaronder ook het betrekken van kwetsbare doelgroepen. Doel? Een duurzaam gezond en veerkrachtig Brabant! Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een mooi middel om inwoners met een lage SES toch te kunnen voorzien van alle voordelen van sport en cultuur. Momenteel is de gemeente Roosendaal actief in onze provincie en we hopen hier snel meerdere gemeenten aan toe te kunnen voegen! Masato werkt samen met het Volwassenenfonds!

Contactgegevens:

Demy Weertman
brabant@volwassenenfonds.nl
06 41338563