Tot wanneer moet ik contributie betalen?

14/10/2016 0 Comments

Wanneer u uw lidmaatschap bij Masato wil opzeggen geld hiervoor een opzegtermijn van 1 maand. Uitschrijven kan uitsluitend schriftelijk (niet digitaal of per e-mail). U dient dit af te geven aan de balie bij Masato. Vervolgens krijgt u een bewijs van uitschrijven mee.

Waneer u een contributie achterstand heeft dient u dit eerst te betalen.

Indien uw lidmaatschap bij Masato niet tijdig is opgezegd (1 maand voor het einde van uw contributietermijn)  zijn wij genoodzaakt alsnog 1 maand contributie in rekening te brengen. Gedurende deze maand kunt u nog wel gebruik maken van de trainingen en faciliteiten bij Masato.

Voorbeeld:
Uw contributietermijn loopt af en u wilt daarna ook uw lidmaatschap opzeggen. U dient 1 maand voor het einde van uw contributietermijn schriftelijk